Nej tack till delar av Väsby Entré

Vi måste sätta Väsbybornas behov och önskemål om bostäder i främsta rummet när det gäller framtida bostadsbyggande. Vi ska inte dra på oss investeringar på 800 miljoner kronor för mastodontprojektet Väsby Entré. Vi ska inte falla för internationella arkitektbyråers fantasibyggnader. Våra skattepengar behövs till viktigare saker.

– Vi behöver inte hela Väsby Entré för att få till en bra stationslösning som uppfyller Väsbybornas krav på en väderskyddad och funktionell station och bussterminal.

– Vi behöver satsningar på upprustningar av och byggandet av nya anläggningar för idrott, hälsa och fritid.

– Vi behöver satsningar på mindre lägenheter med låga hyror för våra ungdomar som vill flytta hemifrån.

– Vi behöver satsningar på bra och prisvärda bostäder anpassade för våra seniorer och deras speciella önskemål och behov.

 Runby hage behövs som grönområde och stadsnära park

När Messingen och Optimusområdet är fullt utbyggt med nya bostäder behövs största delar av Runby hage som grönområde och park för alla människor som valt att bo i Centrala Väsby, Messingen eller Optimusområdet.

En stadspark  från Zamores kulle över Runby hage är bättre för Väsbyborna än det Väsby Entré som planeras idag. 

- Vi vill inte att man river ladugården vid Hembygdsgården och klämmer in Hembygdsgården bland nya bostadshus. Där de fd ungdomsbostäderna ligger kan vi uppföra en rejäl lekplats för våra barn istället.

- Vi vill inte heller att man bygger det planerade bostadshuset på parkeringen Järnvägsparken/Industrivägen där korvkiosken låg. Bättre utöka Järnvägsparken till en grön oas vid stationen.

Mer fördjupande info finner du här.

Väsby_Entré_flygbild.jpg
Järvägsparken

Järvägsparken

Väsby Entré_röd med siffror 2018-08-13.jpg