Roland Storm   Kommunfullmäktige: Ledamot Kommunstyrelse: Ledamot Namnberedning: Ordförande Rådet för medborgardialog: Ordförande Kommunstyrelsens allmänna utskott: Ersättare Kommunstyrelsens miljö- och planutskott: Adjungerad Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott: Ersättare Styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt: Ledamot Styrgrupp biblioteks- och kulturlokaler: Ledamot Styrgrypp för kommunövergripande skolutveckling: Ledamot

Roland Storm

Kommunfullmäktige: Ledamot
Kommunstyrelse: Ledamot
Namnberedning: Ordförande
Rådet för medborgardialog: Ordförande
Kommunstyrelsens allmänna utskott: Ersättare
Kommunstyrelsens miljö- och planutskott: Adjungerad
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott: Ersättare
Styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt: Ledamot
Styrgrupp biblioteks- och kulturlokaler: Ledamot
Styrgrypp för kommunövergripande skolutveckling: Ledamot

Andrea Möllerberg   Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot

Andrea Möllerberg

Kultur- och fritidsnämnden: Ledamot

Thomas Fäldt   Kommunfullmäktige: Ersättare Social- och äldrenämnd: Ersättare Kommunalt pensionärsråd: Ersättare Valnämnden: Ersättare

Thomas Fäldt

Kommunfullmäktige: Ersättare
Social- och äldrenämnd: Ersättare
Kommunalt pensionärsråd: Ersättare
Valnämnden: Ersättare

Ulla Barthelson   Kommunfullmäktige: Ledamot Utbildningsnämnd: Ersättare Kommunala funktionsrättsrådet: Ersättare

Ulla Barthelson

Kommunfullmäktige: Ledamot
Utbildningsnämnd: Ersättare
Kommunala funktionsrättsrådet: Ersättare