Varför rösta på Väsbys Bästa?

En röst på Väsbys Bästa medför en större möjlighet för dig att påverka kommunala beslut. Ju fler röster vi får i valet 2018 desto större möjlighet att förverkliga det Väsbyborna vill genom att vi får större representation i kommunstyrelse, nämnder, utskott och i fullmäktige.

Vi ifrågasätter vems behov som egentligen styr den kommunala utvecklingen och hur besluten kommer fram. Vi är för total öppenhet och transparens i alla frågor. Kommunens planer måste offentliggöras betydligt tidigare än idag så att medborgarna känner sig uppdaterade på vad som händer i kommunen och därmed påverka utvecklingen. Vem vill t ex ha Väsby Entré eller Väsby Idrottsstad på det sätt som presenterats? Väsbyborna eller några tjänstemän?

Väsbys Bästa strävar efter ett samhälle där besluten fattas där kunskapen finns. Vi måste lyssna både på expertisen och på våra invånare. Den som är mest berörd av ett beslut måste få möjlighet att göra sin röst hörd på ett demokratiskt och respekterat sätt. Det är viktigt att vi lyssnar på alla som inte har direkt makt att bestämma i kommunen. Det är därför vi har två öron men bara en mun.

Väsbys Bästa driver inte frågor i egen sak. Vi är ett lokalt parti som i första hand lyssnar på Väsbys medborgare och inte styrs av något moderparti. Här finns ingen partipiska som uppifrån bestämmer vad vi ska tycka i enskilda frågor. 

På vår vallista inför kommunfullmäktigevalet den 9 september 2018 är vi 21 Väsbybor som kandiderar till kommunfullmäktige. Flera av oss är födda i Väsby och många har bott här i decennier. Vi är inte en homogen grupp där alla har samma politiska bakgrund. I riksdags- och landstingsval har våra kandidater röstat på partier från höger till vänster. Precis som Väsbyborna. Vi är förmodligen ett bra genomsnitt av Väsbys befolkning. Du kan lita på att Väsbys Bästa gör vad vi kan för att Upplands Väsby ska bli en ännu bättre plats att leva och bo på.

Rösta som du vill i riksdags- och landstingsvalen. Men i kommunvalet väljer du Väsbys Bästa.

Väsbys Bästa - Valsedel.png