Väsbys Bästa vill verka för en värdig ålderdom för våra äldre. Vi behöver erbjuda en bra omsorg i hemmet även i kommunal regi (kommunal hemtjänst) så att alla med behov fritt kan välja utförare. Vi måste satsa på fler platser på LSS och äldreboenden för våra äldsta invånare. I stora bostadsprojekt ska både förskolor, skolor, LSS-boenden och äldreboenden planeras in från början och uppföras av byggherrarna. Vi behöver alternativa prisvärda boenden för seniorer där gemenskap är en viktig ingrediens. Ett mellanboende för de som ”bara” är gamla och ensamma och vill ha tillsyn istället för omsorg. Väsby behöver också ett Seniorernas Hus, ett aktivitetshus med en stor variation av utbud och program både för yngre och äldre seniorer. Karlsro i Runby är inte ett Seniorernas Hus utan en ersättningslokal för Gula Villan i Järnvägsparken för PRO.

Väsbys Bästa vill behålla närakuten på Löwenströmska sjukhuset.

Äldre man utanför Pickhus krog, Wäsby,  ca 1890

Äldre man utanför Pickhus krog, Wäsby,  ca 1890