Väsbys Bästa vill satsa på de som redan bor här. Vi ska inte lägga 100-tals miljoner i mastodontprojektet Väsby Entré. Våra skattepengar behövs till viktigare saker.

Väsby växer snabbt och snart kommer bygget av Fyrklövern igång på allvar. Byggplaner på 1000-tals framtida bostäder finns för Bredden, Optimusområdet och Väsby Entré. Men vi måste sätta Väsbybornas behov och önskemål om bostäder i främsta rummet. En rejäl del av de ökade skatteintäkterna som fler inflyttade medverkar till ska gå till att öka trivseln och servicen för de som bor eller kommer att bo här. Vi behöver satsningar på mindre lägenheter med låga hyror för våra ungdomar som vill flytta hemifrån. Vi behöver satsningar på bra och prisvärda bostäder anpassade för våra seniorer och deras speciella önskemål och behov. En modern form av bostadsarrenden där kommunen upplåter mark för seniorvillor där husen kostar mindre än 2 miljoner kronor kan sätta fart på flyttkedjorna i kommunen. Vi behöver satsningar på upprustningar av och byggandet av nya anläggningar för idrott, hälsa och fritid.Vi behöver satsa på fler grönområden och bostadsnära parker och värna våra uppskattade och värdefullaste naturområden. Vi får hitta bra lösningar tillsammans med markägarna.

Dragonvägen06-07-240006.jpg

Bygg en riktig station och bussterminal

Stationsbyggnader har varit viktiga symboler för vårt samhälle ända sedan järnvägens utbyggnad för 150 år sedan. Vi ska inte falla för internationella arkitektbyråers fantasibyggnader som kostar massor av pengar och tar evigheter att planera. Vi behöver inte hela Väsby Entré för att bygga en ny station. Uppsala, Kallhäll eller Barkarby är goda exempel som byggt nya resecenter och stationer. Vi behöver en bra stationslösning som uppfyller Väsbybornas krav på en väderskyddad och funktionell station och bussterminal. Väsby behöver inte mer än så. Vi behöver bara en ny station och bussterminal. Vi behöver den nu.