Runby hage behövs – som grönområde och stadsnära park i centrala Väsby 

Den norra delen av detaljplanområdet för Väsby Entré som kallas Runby hage (inringat) ska lämnas orörd och bevaras i sin helhet anser Väsbys Bästa.

Runby hage är ett av Väsbys mest värdefulla centrala grönområde och uppskattat som strövområde och för rekreation. Orörd natur ska skyddas och därför inte bebyggas på det sätt som detaljplanen anger. Vi behöver satsa på fler grönområden och bostadsnära parker i Väsbys centrala delar. Ett behov som kommer att öka i takt med att de nya bostäderna i Messingen, Optimusområdet och Väsby entré blir färdigbyggda. 

Runby hage har även stora miljö- och kulturmässiga värden att värna om. Sedan femtio år har ett uppskattat traditionsenligt valborgsmässofirande ägt rum i Runby hage. En tradition att värna om för framtida Väsbybor. 

Sista dagen för samrådet för Väsby Entré är den 6 december. Skicka dina synpunkter till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se

Runby Hage

Runby Hage