Infartsparkering nära stationen!

Väsbys Bästa anser att den infartsparkering som föreslås i detaljplanen för Väsby Entré inte underlättar för bilister som vill åka kollektivt. Parkeringsmöjlighet ska finnas på båda sidor om
järnvägen och avståndet mellan pendeltåg och parkering får inte vara så långt (400-600 m) som föreslås.

Nya bostäder får inte konkurrera ut närliggande infartsparkering. Vi vill att den södra delen av infartsparkeringen läggs parallellt med järnvägen (se inringat) öster om Hembygdsgården. Flytta bostäderna till infartsparkeringen.

Sista dagen för samrådet för Väsby Entré är den 6 december. Skicka dina synpunkter till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se

Infartsparkering.jpg