Väsbys Bästa vill investera i befintliga och nya idrottsanläggningar i hela Väsby, både för våra föreningar men även för spontanidrotten så att Väsby kan bli en idrotts- och hälsokommun för alla. Väsby Idrottsstad måste utgå från idrottens behov.

Väsbys Bästa vill att Upplands Väsby blir Årets idrott och hälsokommun 2019. Upplands Väsby har erövrat många fina priser som Årets miljökommun, Årets IT kommun och nu är det dags för ett prioriterat och viktigt område i 2018 års val - idrott och hälsa. 

Väsbys Bästa vill att Vilunda blir en knutpunkt för all idrott och hälsa, spontan som organiserad, i Väsby. I Vilunda skall tex en evenemangs – och sporthall finnas där våra föreningar inom alla idrottsgrenar kan samverka och synas. Våra fotbollsplaner skall blomstra tillsammans med friidrotten och hockey tillsammans med konståkning. Väsbys föreningar skall alla kunna erbjuda barn och ungdomar möjlighet till utövande och man ska inte behöva neka på grund av plats/plan/hallbrist.

Väsbys Bästa vill att Väsby idrotts – och hälsostad skall erbjuda möjligheter för idrott och hälsa till alla. Barn, ungdomar, de med funktionsnedsättning, seniorer, vuxna, nyanlända, pojkar, flickar, killar, tjejer, män, kvinnor, idrott och hälsa för alla!

Väsbys Bästa vill att idrott och hälsa är den ledande verksamheten för integration i vår kommun. 

Väsbys Bästa vill knyta ihop hela kommunen runt idrott och hälsa och därför måste möjlighet till att utöva idrotts och hälsoaktiviteter finnas i alla områden under alla årstider. 

Väsbys Bästa vill öka möjligheten till spontanidrott genom att tex bygga fler utegym, motionsanläggning i Runby där utövare i området har möjlighet till dusch och bastu efter aktiviteter i motionsspår både på sommar och vinter. Motionsanläggningen skall även innehålla en fullstor idrottshall för skola och organiserad idrottsverksamhet där seniorer tillsammans med barn och ungdom kan utöva aktiviteter som främjar hälsa på kort och på lång sikt.

Väsbys Bästa vill att varje skola och förskola använder sig av fysisk aktivitet som en viktig komponent runt inlärning.

Väsby Bästa vill bredda kunskapen hur fysisk aktivitet kan påverka och bidra runt stresshantering, psykisk ohälsa,  genom att regelbundet erbjuda kommuninvånare föreläsning och utbildning i ämnet. 

20170513-Småtting_cup-104.jpg

Väsbys Bästa synpunkter påplanprogram Väsby Idrottsstad.

Väsbys Bästa ser positivt på kommunens ansats att satsa på idrotten i Upplands Väsby. Med en ökande befolkning behövs flera nya hallar och idrottsanläggningar runt om i kommunen. Processen som har lett fram till det presenterade planförslaget för Väsby Idrottsstad i Vilundaparken har pågått under flera år och olika varianter på placeringar av skolan, idrottshallar och bostäder har avlöst varandra. Det visar på en osäkerhet och tveksamhet över vilken lösning som är bäst anpassad för att maximera kommunens och idrottsföreningarnas behov och önskningar. Väsbys Bästa har haft kontakt och tagit del av flera idrottsföreningar synpunkter och kan konstatera att de anser att det inte fått gehör för de tankar som kom fram vid den workshop där föreningarna var inbjudna och att de idag överlag är kritiska till stora delar av det presenterade planprogrammet.

 

Väsbys Bästa anser att idrottsföreningarna expertis inom sina områden är av största vikt då Väsby Idrottsstad planeras och deras åsikter och kunskap måste tas tillvara på ett bättre sätt än vad som gjort fram till idag. 

Väsbys Bästa föreslår därför att planprogrammet görs om och att ett samverkansråd tillsätts med representanter från idrottsföreningarna, politiken och tjänstemännen. Större hänsyn ska tas till föreningarnas åsikter och deras inflytande över utformningen av Väsby Idrottsstad måste stärkas. Detta kommer att försena utbyggnaden av Vilundaparken. Men det är betydligt viktigare att Väsby Idrottsstad blir den satsning på idrotten i Upplands Väsby som idrottsföreningarna kan känna sig delaktiga i och stolta över.