Bygg förskola och behåll ladugården vid Hembygdsgården

 

I den södra delen av planområdet för Väsby Entré finns de tidigare ungdoms- och evakueringslägenheterna. Väsbys Bästa ser positivt på planerna att riva dessa och där bygga en förskola.

Ladugården som hör till Nedre Runby gård* (Hembygdsgården) är viktig för såväl helheten som verksamheten på hembygdsgården. Samtliga byggnader som brukats och finns kvar inom gården; mangård, visthusbod, dass, höns- och svinhus, vagnslider, loge, ladugård och sädesmagasin bör omfattas av ett kulturhistoriskt områdesskydd. Vi är kritiska till en rivning av ladugården. Magasinsbyggnaden mittemot ladugården har inget större värde och kan därför ersättas med en förskola.

Nuvarande parkering vid Hagvägen/Pukslagargatan ska bevaras för besökare och personal till Hembygdsgården och förskolan. De planerade radhusen utefter Hagvägen ska därför inte byggas.

(*) Nedre Runby gård har anor ner i vikingatid. Gården omnämns på runblocket Ladbrostenen och ligger mellan de två gravfälten Ed 47:1 och Ed 48:2. Under senare delen av 1200-talet och i början av 1300-talet var gården sätesgård för riksrådet, lagmannen och riddaren Filip Finvidsson Röde av Rumby. Gården ägdes senare av lagmannen Birger Persson, Heliga Birgittas far. Under 1700-talet var gården löneboställe för den militära pukslagaren Antonio Zamore i Karl XIII arme.

Sista dagen för samrådet för Väsby Entré är den 6 december. Skicka dina synpunkter till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se